Tee off Chart dt. 25/8/2015

 

TEE OFF BOOKING CHART

 

August  25, 2015

 

TEE # 1

 

 

TEE # 10

 

 

Time

Name

Name

Time

Name

Name

6.00

VIVEK NAWALKHA

DEVANSHU TEWARI

6.00

SHARAD MAITHEL

DHIRENDRA MADAN

 

SUNIL SHEKHAWAT

GIRISH SHAH

 

HARPAL SINGH ANAND

SANJAY SAHANI

 

 

 

 

 

 

6.10

SANDEEP MOONDRA

VIJAY KOTAHWALA

6.10

SANJAY BAPNA

RAFEEK KHAN

 

HEMANT MITTAL

SACHINDRA MISRA

 

VIKRAM JOSHI

 

 

 

 

 

 

 

6.20

K K SABIKHI

DR CHANDAN SUKHANI

6.20

GYANESH SHARMA

INAM ILAHI SHAMSI

 

COL V K CHOPRA

 

 

VINAY GODHA

MANISH SONI

 

 

 

 

 

 

6.30

GIRRAJ AGARWAL

JASWANT SINGH MEEL

6.30

SUNIL SINGH

RAJEEV KASLIWAL

 

DEEPAK TIWARI

ATUL PODDAR

 

ALOK AGARWAL

ATUL AGARWAL

 

 

 

 

 

 

6.40

R A MALVIYA

AMRESHWAR GUPTA

6.40

AJAY KHANDELWAL

SHARAD AGARWAL

 

A K GUPTA

SUBHASH C JAIN

 

VIVEK SINGHAL

RAJESH SINGH

 

 

 

 

 

 

6.50

 

 

6.50

DEEPAK CHHABRA

PRATAP SINGH

 

 

 

 

JANESHWAR PAL

GIRIRAJ SINGH KHADKA

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10

 

 

7.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.20

 

 

7.20