Tee off Chart dt. 24/10/2015

TEE OFF BOOKING CHART

October 24, 2015

                                                                                                                                               

TEE # 1

 

 

TEE # 10

 

 

Time

Name

Name

Time

Name

Name

6.20

NIRUDH SINGH

ANSHUMAN GUPTA

6.20

SUNIL SHEKHAWAT

SACHINDRA MISRA

 

S P S SHEKHAWAT

PRADEEP MEHRA

 

SANDEEP MOONDRA

 

 

 

 

 

 

 

6.30

RAHUL CHAUDHARY

ARVIND FATEHPURIA

6.30

ASHOK GAUR

R K MATHUR

 

PRATEEK MITTAL

RUCHIR GUPTA

 

ABHAY BHANDARI

VIJAY CHOUDHARY

 

 

 

 

 

 

6.40

RAJIV LAKHOTIA

GIRISH SHAH

6.40

JASWANT MEEL

ATUL PODDAR

 

JASMEET S SODHI

PRAVEEN MAHESHWARI

 

GIRIRAJ AGARWAL

DEEPAK TIWARI

 

 

 

 

 

 

6.50

SANJAY SAHNI

H S ANAND

6.50

NEERAJ LAKHI

KUNAL KUCHHAL

 

VIKRAM JOSHI

SHARAD MAITHEL

 

GYANESH SHARMA

KRISHANA HARITWAL

 

 

 

 

 

 

7.00

A K GUPTA

R A MALVIYA

7.00

 

 

 

AMRESHWAR GUPA

SUBHASH C JAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10

 

 

7.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.20

 

 

7.20

DEEPAK CHHABRA

PRATAP SINGH

 

 

 

 

GIRIRAJ SINGH KHADKA

SATISH RAJORIA