Tee off Chart dt. 16/10/2015

TEE OFF BOOKING CHART

October 16, 2015

                                                                                               

TEE # 1

 

 

TEE # 10

 

 

Time

Name

Name

Time

Name

Name

6.20

SUNITA MEHRA

ASHA BHATNAGAR

6.20

KAMRAN SHAMSI

NIRAJ LAKHI

 

RUKMANI HALDEA

 

 

KUNAL KUCHHAL

KRISHANA HARITWAL

 

 

 

 

 

 

6.30

SANJAY BAPNA

RAJESH GOLYAN

6.30

JIBRAN SHAMSI

VIPUL MISHRA

 

RAJEEV AKAR

 

 

PREM SINGH CHOUDHARY

VINAY MODI

 

 

 

 

 

 

6.40

DEVANSHU TEWARI

SUNIL SHEKHAWAT

6.40

N S RATHORE

ANSHUMAN GUPTA

 

VIKAS SHARMA

DR DEVENDRA KUMAR

 

S P S SHEKHAWAT

PRADEEP MEHRA

 

 

 

 

 

 

6.50

ALOK AGARWAL

ATUL AGARWAL

6.50

RAJEEV KASLIWAL

SHARAD AGARWAL

 

VIVEK SINGHAL

RAJESH GUPTA

 

SANJAY PALARIA

AJAY KHANDELWAL

 

 

 

 

 

 

7.00

R K KAKKAR

PARMESH CHANDRA

7.00

INAM ILAHI SHAMSI

GYANESH SHARMA

 

SUBHASH ARYA

 

 

ARJUN KUCHHAL

VINAY GODHA

 

 

 

 

 

 

7.10

A K GUPTA

R A MALVIYA

7.10

NISHANT GUPTA

RAVI GUPTA

 

AMRESHWAR GUPA

SUBHASH C JAIN

 

RAM SINGH CHAUDHARY

KAPIL DHAKA

 

 

 

 

 

 

7.20

COL RAJ SINGH BHOWN

COL BHAWANI SINGH

7.20

DEEPAK CHHABRA

PRATAP SINGH

 

SUNIL KUMAR MEHROTRA

SUNIL DUTT

 

GIRIRAJ SINGH KHADKA

SATISH RAJORIA

 

 

 

 

 

 

7.30

 

 

7.30